Bài tập trắc nghiệm 7.3, 7.4 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.3. Stiren có công thức phân tử C8H8 và ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 7.3, 7.4 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.3. Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo : C6H5-CH=CH2. Nhận xét nào cho dưới đây đúng ?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren là đồng đẳng của etilen.

C. Stiren là hiđrocacbon thơm.

D. Stiren là hiđrocacbon không no.

7.4. m-Xilen có công thức cấu tạo là ?

A. 

B. 

C. 

D. 

 

Hướng dẫn trả lời:

7.3. C

7.4. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay