Bài tập trắc nghiệm 8.21, 8.22 trang 61 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.21. Chất nào không phải là phenol ?A. B.... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 8.21, 8.22 trang 61 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.21. Chất nào không phải là phenol ?

A. 

B. 

C. 

D. 

8.22. Chất  có tên là gì ? 

A. 4-metylphenol                            

B. 2-metylphenol •

C. 5-metylphenol      

D. 3-metylphenol

Hướng dẫn trả lời:

8.21. B

8.22. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay