Bài tập trắc nghiệm 8.7, 8.8, 8.9 trang 58 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.7. Trong các chất dưới đây, chất nào ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 8.7, 8.8, 8.9 trang 58 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.7. Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol ? 

A. 

B. 

C. 

D. \(C{H_3} - C{H_2} - O - C{H_3}\)

8.8. Chất  có tên là gì trong các tên đã cho ? 

A. 1,1-đimetyletanol 

B. 1,1-đimetyletan-1-ol

C. isobutan-2-ol

D. 2-metylpropan-2-ol

8.9. Ancol isobutylic có công thức cấu tạo như thế nào ?

A. 

B. 

C. 

D. 

 

Hướng dẫn trả lời:

8.7. C

8.8. D

8.9. B

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay