Bài 10.10 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 10.10 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


n nguồn điện như nhau có cùng suất điện động E và điện trở trong r. Hoặc mắc nối tiếp hoặc mắc song song tất cả các nguồn này thành bộ nguồn rồi mắc điện trở R như sơ đồ Hình 10.6a và 10.6b. Hãy chứng minh rằng trong cả hai trường hợp, nếu R = r thì dòng điện chạy qua R có cùng cường độ.

Trả lời:

Theo sơ đồ Hình 10.6a và nếu R = r thì dòng điện chạy qua R có cường độ là:

\({I_1} = {{nE} \over {R + nr}} = {{nE} \over {(n + 1)r}}\)          (1)

Theo sơ đồ Hình 10.6b và nếu R = r thì dòng điện chạy qua R có cường độ là:

\({I_2} = {E \over {R + {r \over n}}} = {{nE} \over {(n + 1)r}}\)   (2)

Từ (1) và (2) cho ta điều phải chứng minh.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay