Bài 10.7 trang 27, 28 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Hai nguồn điện có cùng suất điện độ... DeHocTot.com

Bài 10.7 trang 27, 28 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Hai nguồn điện có cùng suất điện động E và điện trở trong r được mắc thành bộ nguồn và được mắc với điện trở R = 11 Ω như sơ đồ Hình 10.4.

Trong trường hợp Hình 10.4a thì dòng điện chạy qua R có cường độ I1 = 0,4 A ; còn trong trường hợp Hình 10.4b thì dòng điện chạy qua R có cường độ I2 = 0,25 A.

Tính suất điện động E và điện trở trong r.

 

Trả lời: 

Với sơ đồ mạch điện Hình 10.4a, hai nguồn được mắc nối tiếp và ta có :

                        U1 = I1R = 2E – 2I1r.

Thay các giá trị bằng số ta đi tới phương trình :

2,2  = E - 0,4r                                    (1)

Với sơ đồ mạch điện Hình 10.4b, hai nguồn được mắc song song và ta có :

\({U_2} = {I_2}R = E - {1 \over 2}{\rm{Ir}}\)

. Thay các giá trị bằng số ta đi tới phương trình :

2,75 = E - 0,125r                                (2)

Giải hệ hai phương trình (1) và (2) ta được các giá trị cần tìm là :

E - 3 V và r = 2 Ω
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay