Bài 1.1 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lý 111 - Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.1, ... DeHocTot.com

Bài 1.1 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lý 111

Vật lý


Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.1, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 30 V và điện trở trong r = 3 Ω, các điện trở R1 = 12 Ω, R2 = 27 Ω, R3 = 18 Ω, vôn kế V có điện trở rất lớn.

a) Tính điện trở tương đương RN của mạch ngoài.

b) Xác định số chỉ của vôn kế.

Trả lời:

a) Điện trở tương đương RN của mạch ngoài là điện trở của R1, R2   R3 mắc nối tiếp. Do đó :

R= R1 + R2 + R3

b) Dòng điện chạy qua các điện trở

\(I = {E \over {{R_N} + r}} = {{30} \over {60}} = 0,5A\)

Số chỉ của vôn kế UV = I(R2 + R3) = 0,5.45 = 22,5 V.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay