Bài 13.10 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Khi "Khảo sát hiện tượng nhiệt điện",... DeHocTot.com

Bài 13.10 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Khi "Khảo sát hiện tượng nhiệt điện", các kết quả đo giá trị suất điện động nhiệt điện E và hiệu nhiệt độ (T1 - T2) tương ứng giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện sắt - constantan được ghi trong bảng số liệu dưới đây :

T1 – T2 (K)

0

10

20

30

40

50

60

70

E (mV)

0

0,52

1,05

1,56

2,07

2,62

3,10

3,64

 

Dựa vào bảng số liệu này, hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của suất điện động nhiệt điện vào hiệu nhiệt độ giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện sắt - constantan được khảo sát ở trên, từ đó xác định hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt này.

Trả lời:

Đồ thị (Hình 13.1G) biểu diễn sự phụ thuộc của suất điện động nhiệt điện E vào hiệu nhiệt độ (T1 - T2) giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện sắt - constantan có dạng một đường thẳng. Như vậy, suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện tỉ lệ thuận với hiệu nhiệt độ (T1 - T2) giữa hai mối hàn :

\(E = {\alpha _T}({T_1} - {T_2})\)

trong đó αT gọi là hộ số nhiệt điện động (hay hằng số cặp nhiệt điện).

 Từ. đồ thị trên, ta suy ra giá trị của hệ số suất điện động nhiệt điện :

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay