Bài 13.5 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Dựa vào quy luật phụ thuộc nhiệt độ ... DeHocTot.com

Bài 13.5 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Dựa vào quy luật phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất của dây kim loại, tìm công thức xác định sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở của một dây kim loại có độ dài l và tiết diện đều S. Cho biết trong khoảng nhiệt độ ta xét, độ dài và tiết diện của dây kim loại không thay đổi.

Trả lời:

Điện trở R phụ thuộc chất liệu và kích thước của dây dẫn kim loại theo công thức

\(R = \rho {\ell \over S}\)

trong đó l là độ dài và S là tiết diện của dây dẫn, ρ là điện trở suất phụ thuộc chất liệu và nhiệt độ t của dây dẫn theo quy luật :

\(\rho = {\rho _0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

với ρ0 là điện trờ suất cùa kim loại ở nhiệt độ t0 (thường lấy t0 = 200C  và α là hệ số nhiệt điện trở có giá trị dương. Nếu trong khoảng nhiệt độ (t - t0), độ dài l và tiết diện S của dây dẫn kim loại không thay đổi thì ta có thể viết :

\(\rho {\ell \over S} = {\rho _0}{\ell \over S}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

Từ đó suy ra sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở dây dẫn kim loại :

\(R = {R_0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay