Bài 13.6 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm ... DeHocTot.com

Bài 13.6 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở 200C là 121 Ω. Xác định nhiệt độ của dây tóc đèn khi sáng đèn bình thường. Cho biết điện trở dây tóc đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hộ số nhiệt điện trở là 4,5.10-3 K-1

Trả lời:

Khi bóng đèn 220 V - 40 W sáng bình thường, điện trở của dây tóc đèn tính bằng

\(R = {{U_0^2} \over {{P_0}}} = {{{{220}^2}} \over {40}} = 1210\Omega \)

Áp dụng công thức điện trở phụ thuộc nhiệt độ

\(R = {R_0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

 ta suy ra nhiệt độ của dây tóc đèn khi sáng bình thường:

\(t = {1 \over \alpha }\left( {{R \over {{R_0}}} - 1} \right) + {t_0} = {1 \over {{{4,5.10}^{ - 3}}}}.\left( {{{1210} \over {121}} - 1} \right) + 20 = {2020^0}C\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay