Bài 13.7 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Dây tóc của một bóng đèn 12 V - 20 W khi ... DeHocTot.com

Bài 13.7 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Dây tóc của một bóng đèn 12 V - 20 W khi thắp sáng bình thường có nhiệt độ là 25000C và có điện trở lớn gấp 16 lần so với điện trở của nó ở 200C. Xác định điện trở của dây tóc đèn này khi thắp sáng bình thường và hệ số nhiệt điện trở của nó. Cho biết trong khoảng nhiệt độ này, điện trở của dây tóc đèn tăng bậc nhất theo nhiệt độ.

Trả lời:

Áp dụng công thức điện trở phụ thuộc nhiệt độ

\(R = {R_0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

 với t0 = 200C, ta suy ra hệ số nhiệt điện trở của dây tóc đèn bằng :

 \(\alpha = {1 \over {t - {t_0}}}\left( {{R \over {{R_0}}} - 1} \right) = {1 \over {2500 - 20}}(16 - 1) \approx {6,05.10^{ - 3}}{K^{ - 1}}\)

Điện trở của dây tóc đèn khi sáng bình thường ở t2 = 2500°c tính theo công thức :

\(R = {{U_0^2} \over {{P_0}}} = {{{{12}^2}} \over {20}} = 7,2\Omega \)

nên điện trở của dây tóc đèn ở t0 = 200C bằng :

\({R_0} = {R \over n} = {{7,2} \over {16}} = 0,45\Omega \)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay