Bài 13.8 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Dùng cặp nhiệt điện đồng - constantan c... DeHocTot.com

Bài 13.8 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Dùng cặp nhiệt điện đồng - constantan có hệ số nhiệt điện động là 42,5 μV/K nối với milivôn kế để đo nhiệt độ nóng chảy của thiếc. Đặt mối hàn thứ nhất của cặp nhiệt điện này trong nước đá đang tan và nhúng mối hàn thứ hai của nó vào thiếc đang chảy lỏng, khi đó milivôn kế chỉ 10,03 mV. Xác định nhiệt độ nóng chảy của thiếc.

Trả lời:

Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện tính theo công thức :

\(E = {\alpha _T}({T_1} - {T_2})\)

trong đó (T1 -T2) là hiệu nhiệt độ giữa hai đầu nóng và lạnh của cặp nhiệt điện, còn αT là hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện.

Từ đó, ta suy ra nhiệt độ nóng chảy của thiếc :

\({T_1} = {E \over {{\alpha _T}}} + {T_2} = {{{{10,03.10}^{ - 3}}} \over {{{42,5.10}^{ - 6}}}} + 273 = 509Kde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay