Bài 13.9 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Cặp nhiệt điện sắt - constantan có hệ ... DeHocTot.com

Bài 13.9 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Cặp nhiệt điện sắt - constantan có hệ số nhiệt điện động là 52 μV/K và điện trở trong r = 0,5 Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở trong là 20 Ω. Đặt một mối hàn của cặp nhiệt điện này trong không khí ở 200C và nhúng mối hàn thứ hai vào trong lò điện có nhiệt độ 6200C. Xác định cường độ dòng điện chạy qua điện kế G.

Trả lời:

Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện sắt - constantan :

\(E = {\alpha _T}({T_1} - {T_2})\) = 52.10-6 (620 – 20) = 31,2 mV

Áp dụng định luật Ôm đối với mạch điện kín, ta tính được cường độ dòng điện chạy qua điện kế G :

\(I = {E \over {{R_G} + r}} = {{31,2} \over {20 + 0,5}} \approx 1,52mA\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay