Bài 14.10* trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Xác định khối lượng đồng bám vào cat... DeHocTot.com

Bài 14.10* trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Xác định khối lượng đồng bám vào catôt của bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuSO4) khi dòng điện chạy qua bình này trong 1 phút và có cường độ thay đổi theo thời gian với quy luật I = 0,05.t (A).  Đồng có khối lượng mol là A = 63,5 g/mol và hoá trị n = 2.

Trả lời:

Cường độ dòng điện I = 0,05.t (A) thay đổi tăng dần đều trong khoảng thời gian từ t1 = 0 đến t2 = 1 phút = 60 s ứng với các giá trị cường độ dòng điện và I2 = 0,05.60 = 3,0 A. Do đó, điện lượng chuyển qua dung dịch đồng sunphat có giá trị trung bình bằng :

\({q_{tb}} = {I_{tb}}.t = {{{I_1} + {I_2}} \over 2}.t = {{0 + 3,0} \over 2}.60 = 90C\)

Áp dụng công thức Fa-ra-đây về điện phân, ta xác định được khối lượng đồng bám vào catôt của bình điện phân :

\(m = {1 \over {96500}}.{A \over n}.{q_{tb}} = {1 \over {96500}}.{{63,5} \over 2}.90 \approx 29,6mg\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay