Bài 14.4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một bình điện phân chứa dung dịch đồ... DeHocTot.com

Bài 14.4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuS04) có anôt bằng đồng. Cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong thời gian 30 phút, khi đó khối lượng của catôt tăng thêm 1,143 g. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Đồng (Cu) có khối lượng mol là của A = 63,5 g/mol.

A. 0,965 A.                          B. 1,93 A.                     

C. 0,965 mA.                       D. 1,93 mA.

Trả lời:

Đáp án B

Áp dụng công thức Fa-ra-đây về điện phân dung dịch đồng sunphat (CuSO4) có anôt bằng đồng (Cu), ta có: 

\(m = {1 \over F}.{A \over n}.It = {1 \over {96500}}.{A \over n}.It\)

Thay số, với A = 63,5 g/mol, n = 2, t = 30 phút = 1800 giây và m = 1,143 g. ta tìm được cường độ dòng điện chạy qua dung dịch điện phân :

\(I = {{96500.nm} \over {At}} = {{96500.2.1,143} \over {63,5.30.60}} = 1,93A\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay