Bài 14.5 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một bình điện phân chứa dung dịch bạc... DeHocTot.com

Bài 14.5 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN03) có anôt bằng bạc và điện trở là 2,5 Ω. Hiệu điện thế giữa hai điện cực của bình này là 10 V. Bạc (Ag) có khối lượng mol là A = 108 g/mol và hoá trị n = 1. Xác định khối lượng bạc bám vào catôt sau 16 phút 5 giây.

A. 4,32 g.                             B. 4,32 kg.                    

C.2,16g.                              D. 2,16 kg.

Trả lời:

Đáp án A

Áp dụng công thức Fa-ra-đây về điện phân dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có anôt bằng bạc (Ag), ta có :

\(m = {1 \over F}.{A \over n}.It = {1 \over {96500}}.{A \over n}.It\)

trong đó A = 108 g/mol, n = 1, t = 16 phút 5 giây = 965 giây và cường độ dòng điện chạy qua dung dịch điện phân có cường độ :

 \(I = {U \over R} = {{10} \over {2,5}} = 4A\)

Thay số, ta tìm được:  

\(m = {1 \over {96500}}.{{108} \over 1}.4.965 = 4,32g.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay