Bài 14.7 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 14.7 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một vật kim loại diện tích 120 cm2 được mạ niken. Dòng điện chạy qua bình điện phân có cường độ 0,30 A và thời gian mạ là 5 giờ. Xác định độ dày của lớp niken phủ đểu trên mặt vật kim loại. Niken (Ni) có khối lượng mol là A = 58,7 g/mol, hoá trị n = 2 và khối lượng riêng D = 8,8.103 kg/m3.

Trả lời:

Khối lượng niken được giải phóng ra ở catôt được tính theo công thức Fa-ra-đây :

\(m = {1 \over F}.{A \over n}.It\)

Thay m = DV = DSh ta tìm được độ dày của lớp niken phủ trên mặt vật mạ:

\(\eqalign{
& h = {1 \over F}.{A \over n}.{{It} \over {DS}} \cr
& h = {1 \over {96500}}.{{{{58,7.10}^{ - 3}}} \over 2}.{{0,30.5.3600} \over {{{8,8.10}^3}{{.120.10}^{ - 4}}}} \approx 15,6\mu m \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay