Bài 14.8 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một ampe kế được mắc nối tiếp với ... DeHocTot.com

Bài 14.8 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một ampe kế được mắc nối tiếp với bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN03) và số chi của nó là 0,90 A. Số chỉ này có đúng không, nếu dòng điện chạy qua bình điện phân trong khoảng thời gian 5,0 phút đã giải phóng 316 mg bạc tới bám vào catôt của bình này. Đương lượng điện hoá của bạc (Ag) là 1,118 mg/C.

Trả lời:

Theo định luật I của Fa-ra-đây về điện phân, khối lượng bạc tới bám vào catôt tính bằng :

m = kIt

Từ đó suy ra dòng điện chạy qua bình điện phân phải có cường độ :

\(I = {m \over {kt}} = {{{{316.10}^{ - 3}}} \over {{{1,118.10}^{ - 3}}.5.60}} = 0,942A\)

 là chưa đúng và kết quả đo của ampe kế có sai số tỉ đối bằng : 

\({{\Delta I} \over I} = {{\left| {I - I'} \right|} \over I} = {{0,942 - 0,900} \over {0,942}} \approx 4,5\% \)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay