Bài 15.1 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Quá trình dẫn điện nào dưới đây của... DeHocTot.com

Bài 15.1 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Quá trình dẫn điện nào dưới đây của chất khí là quá trình dân điện không tự lực ?

A. Quá trình dẫn điện của chất khí khi không có tác nhân ion hoá.

B. Quá trình dẫn điện của chất khí đặt trong điện trường mạnh.

C. Quá trình dẫn điện của chất khí trong đèn ống.

D. Quá trình dẫn điện của chất khí nhờ tác nhân ion hoá.

Trả lời:

Đáp án Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay