Bài 1.6 trang 4 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 1.6 trang 4 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


a) Tính lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân trong nguyên tử heli với một êlectron trong lớp vỏ nguyên tử. Cho rằng êlectron này nằm cách hạt nhân 2,94.10-11 m.

b)    Nếu êlectron này chuyển động tròn đều quanh hạt nhân với bán kính quỹ đạo như đã cho ở trên thì tốc độ góc của nó sẽ là bao nhiêu ?

c)    So sánh lực hút tĩnh điện với lực hấp dẫn giữa hạt nhân và êlectron.

Điện tích của êlectron : -1,6.10-19C. Khối lượng của êlectron : 9,1.10-31kg.

Khối lượng của hạt nhân heli 6,65.10-27kg. Hằng số hấp dẫn 6,67.1011 m3/kg.s2.

Trả lời:

a) \(F = k{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {{r^2}}} = {5,33.10^{ - 7}}N\)

b) \(F = k{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {{r^2}}} = {5,33.10^{ - 7}}N\)

c) \(F = k{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {{r^2}}} = {5,33.10^{ - 7}}N\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay