Bài 16.7 trang 40 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Xác định số électron phát ra từ catôt s... DeHocTot.com

Bài 16.7 trang 40 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Xác định số électron phát ra từ catôt sau mỗi giây khi dòng điện chạy qua đèn điôt chân không đạt giá trị bão hoà Ibh = 12 mA. Cho biết điện tích của êlectron là - e = - l,6.10-19 C.

Trả lời:

Trong đèn điôt chân không, lượng điện tích của N êlectron tải từ catôt sang anôt sau mỗi giây tính bằng :

q = Ne

Khi cường độ dòng điện trong đèn điôt đạt giá trị bão hoà Ibh, thì lượng điện tích này đúng bằng cường độ dòng điện bão hoà Ibh.

q = Ibh

Từ đó ta suy ra  

\(N = {{{I_{bh}}} \over e} = {{{{12.10}^{ - 3}}} \over {{{1,6.10}^{ - 19}}}} = {7,5.10^{16}}\) êlectron.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay