Bài 16.9 trang 40 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Xác định vận tốc của êlectron bay trone... DeHocTot.com

Bài 16.9 trang 40 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Xác định vận tốc của êlectron bay trone điện trường giữa anôt và catot của ống tia catôt khi hiệu điện thế giữa hai điện cực này là UAK = 2400 V. Cho biết êlectron có khối lượng m = 9,1,10-31 kg và điện tích -e = -1,6.10-19 C. Coi rằng êlectron bay ra khỏi catôt với vận tốc v0 = 0.

Trả lời:

Áp dụng công thức chứng minh được trong bài tập 16.8*:

\(v = \sqrt {{{2eU} \over m}} \)

Thay số ta tìm được:

\(v = \sqrt {{{{{2.1,6.10}^{ - 19}}.2400} \over {{{9,1.10}^{ - 31}}}}} \approx {2,9.10^7}m/s.\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay