Bài 1.7 trang 4 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 1.7 trang 4 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi chỉ không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 600.

Tính điện tích mà ta đã truyền cho các quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.

Trả lời:

Điện tích q mà ta truyền cho các quả cầu sẽ phân bố đều cho hai quả cầu. Mỗi quả cầu mang một điện tích q/2. Hai quả cầu sẽ đẩy nhau với môt lực là  

\(F = k{{{q^2}} \over {4{r^2}}}\)

Vì góc giữa hai dây treo α = 60° nên r = l= 10 cm. Mỗi quả cầu sẽ nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực: lực căng

\(\overrightarrow T \) của sợi dây, lực điện  \(\overrightarrow F \) và trọng lực \(\overrightarrow P \) của quả cầu (Hình 1.1G)

Ta có:

\(\eqalign{
& \tan {\alpha \over 2} = {F \over P} = {{k{q^2}} \over {4{\ell ^2}mg}} \Rightarrow q = \pm 2\ell \sqrt {{{mg} \over k}\tan {\alpha \over 2}} \cr 
& q \approx \pm {3,58.10^{ - 7}}C \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay