Bài 1.8 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 -  Một hệ điện tích có cấu tạo gồm m... DeHocTot.com

Bài 1.8 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


 Một hệ điện tích có cấu tạo gồm một ion dương +e và hai ion âm giống nhau nằm cân bằng. Khoảng cách giữa hai ion âm là α. Bỏ qua trọng lượng của các ion.

a) Hãy cho biết cấu trúc của hệ và khoảng cách giữa ion dương và ion âm (theo a).

b) Tính điện tích của một ion âm (theo e)

Trả lời:

a) Trong trạng thái cân bằng, những lực điện tác dụng lên mỗi ion cân bằng lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là tất cả các lực phải có cùng một giá hay ba ion phải nằm trên cùng một đường  thẳng. Mặt khác, hai ion âm phải nằm đối xứng với nhau ở hai bên ion dương (Hình 1.2 G), thì lực điện do chúng tác dụng lên ion dương mới có thể cân bằng nhau.

b) Xét sự cân bằng của một ion âm. Cường độ của lực đẩy giữa hai ion âm : \({F_d} = k{{{q^2}} \over {{a^2}}}\) , của lực hút giữa ion dương và ion âm :  \({F_h} = k{{4\left| q \right|e} \over {{a^2}}}\)

Vì Fđ = Fh, nên |q| = 4e. Kết quả là q = - 4e.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay