Bài 19-20.8 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 19-20.8 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trựờng đều. Cho biết khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có cường độ 23 A, thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,6N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

A. 78.10-5 T.                                                                            

B. 78.10-3 T.

C. 78 T.

D. 7,8.10-3T.

Trả lời:

Đáp án B

Lập luận tương tự bài taapj19 – 20.7, với α = π/2 và sinα = 1, ta suy ra cảm ứng từ của từ trường đều có độ lớn bằng:

\(B = {F \over {I\ell }} = {{1,6} \over {{{23.89.10}^{ - 2}}}} \approx {78.10^{ - 3}}T\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay