Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


2.1. Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do ?

A. Nước biển.                                     B. Nước sông.

C. Nước mưa.                                     D. Nựớc cất.

Trả lời:

Đáp án D

2.2. Trong trường hợp nào dưới đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng ?

Đặt một quả cầu mang điện ở gần đầu của một

A. thanh kim loại không mang điện.

B. thanh kim loại mang điện dương,

C. thanh kim loại mang điện âm.

D. thanh nhựa mang điện âm.

Trả lời:

Đáp án D

2.3. Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lách tách. Đó là do

A. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc.

B.hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.

C. hiện tượng nhiễm điện do hưởng’ứng.

D. cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên.

Trả lời:

Đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay