Bài 21.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Xác định số vòng dây có trên mỗi centi... DeHocTot.com

Bài 21.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Xác định số vòng dây có trên mỗi centimét dọc theo chiều dài của ống dây dẫn hình trụ (không lõi sắt) để cảm ứng từ bên trong ống dây dẫn có độ lớn không nhỏ hơn 8,2.10-3T khi dòng điện trong ống dây có cường độ 4,35 A.

Trả lời:

Áp dụng công thức B = 2π.10-7 NI/l = 4π.10-7.nI trong đó n = N/l  là số vòng dây quấn trên mỗi đơn vị dài của ống dây dẫn. Như vậy, nếu muốn B ≥ 8,2.10-3 T, thì ta phải có :

B = 4.3,14.10-7n.4,35 ≥ 8,2.10-3

Từ đó suy ra số vòng dây quấn trên mỗi đơn vị dài của ống dây dẫn:

\(n \ge {{{{8,2.10}^{ - 3}}} \over {{{4.3,14.10}^{ - 7}}.4,35}} = 1500\) vòng/m = 15 vòng/cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay