Bài 21.4 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Dòng điện cường độ 12 A chạy qua một... DeHocTot.com

Bài 21.4 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Dòng điện cường độ 12 A chạy qua một dây dẫn thẳng dài gây ra tại điểm Mtrong không khí một từ trường có cảm ứng từ là 1,6.10-5 T. Xác định khoảng cách từ điểm M đến dây dẫn thẳng.

A. 15 cm.                         B. 1,5 cm.          

C. 150 cm.                       D. 0,15 cm.

Trả lời:

Đáp án A

Áp dụng công thức B = 2.10-7 I/r ta suy ra khoảng cách từ điểm M đến dây dẫn thẳng có dòng điện cường độ I = 12A:

\(r = {2.10^{ - 7}}.{I \over B} = {2.10^{ - 7}}.{{12} \over {{{1,6.10}^{ - 5}}}} = 15cm\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay