Bài 21.5 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một dòng điện chạy trong một vòng dây ... DeHocTot.com

Bài 21.5 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một dòng điện chạy trong một vòng dây dẫn bán kính 5,8 cm gây ra tại tâm của vòng dây một từ trường có cảm ứng từ là 1,3.10-4 T. Xác định cường độ dòng điện chạy trong vòng dây dẫn này.

A. 1,2 A.                       B. 20 A.                 C. 12 A.                 D. 2,5 A.

Trả lời:

Đáp án C

Áp dụng công thức B = 2π.10-7 I/r ta tìm được cường độ dòng điện chạy trong vòng dây dẫn:

\(I = {{Br} \over {2\pi {{.10}^{ - 7}}}} = {{{{1,3.10}^{ - 4}}{{.5,8.10}^{ - 2}}} \over {{{2.3,14.10}^{ - 7}}}} = 12A\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay