Bài 21.6 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một ống dây dẫn hình trụ dài 31,4 cm (k... DeHocTot.com

Bài 21.6 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một ống dây dẫn hình trụ dài 31,4 cm (không lõi sắt) gồm 1200 vòng có dòng điện cường độ 2,5 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ bên trong ống dây này. Cho biết đường kính của ống dây khá nhỏ so với độ dài của nó.

A.2.1T.                 B.0,12.10-3T.                           

C. 1,2T.                D. 12.10-3T.

Trả lời:

Áp dụng công thức B = 2π.10-7 NI/l ta tìm được cảm ứng từ bên trong ống dây dẫn:

\(B = {4.3,14.10^{ - 7}}.{{1200} \over {{{31,4.10}^{ - 2}}}}.2,5 = {12.10^{ - 3}}T\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay