Bài 21.9 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Cho dòng điện cường độ 20 A chạy qua m... DeHocTot.com

Bài 21.9 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Cho dòng điện cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1,0 mm2được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm của vòng dây đồng có độ lớn bằng 2,5.10-4 T. Cho biết dây đồng có điện trở suất là l,7.10-8 Ω.m. Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu vòng dây đồng.

Trả lời:

Áp dụng công thức B = 2.10-7 I/r ta suy ra bán kính vòng dây:

\(r = {2.3,14.10^{ - 7}}.{I \over B} = {2.3,14.10^{ - 7}}.{{20} \over {{{2,5.10}^{ - 4}}}} \approx 5,0cm\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây của vòng dây đồng tính theo công thức:

\(U = {\rm{IR}} = I\rho {\ell \over S} = I\rho {{2\pi r} \over S}\)

Thay số ta tìm được:

\(U = {20.1,7.10^{ - 8}}.{{{{2.3,14.5,0.10}^{ - 2}}} \over {{{1.10}^{ - 6}}}} \approx 107mV\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay