Bài 22.4 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Hạt prôtôn chuyển động với vận tốc ... DeHocTot.com

Bài 22.4 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 7,2.104 m/s bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-2 T theo phương vuông góc với các đường sức từ. Prôtôn có điện tích +l,6.10-19C và khối lượng 1,672.10-27kg. Xác định bán kính quỹ đạo tròn của hạt prôtôn trong từ trường này.

A. 5,0 cm.                                   B. 0,50 cm.              C. 6,0 cm.                    D. 8,5 cm.

Trả lời:

Áp dụng công thức \(R = {{mv} \over {|q|B}}\)  ta tìm được bán kính quỹ đạo tròn của hạt prôtôn chuyển động trong từ trường đều :

\(R = {{{{1,672.10}^{ - 27}}{{.7,2.10}^4}} \over {{{1,6.10}^{ - 19}}{{.1,5.10}^{ - 2}}}} \approx 5,0cm\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay