Bài 22.5 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 22.5 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


So sánh trọng lượng của hạt electron với độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt điện tích này khi nó bay với vận tốc 2,5.107 m/s theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ 2,0.10-4 T. Electron có khối lượng m = 9,1.10-31 kg và điện tích -e = -1,6.10-19 C. Lấy g = 9,8 m/s2.

Trả lời:

Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electrôn có độ lớn :

f = evB = 1,6.10-19.2,5.107.2,0.10-4 ≈ 8.10-16 N

Trọng lượng của electrôn bằng :

P = mg = 9,1.10-31.9,8 ≈ 8,9.10-30 N

So sánh P với f, ta có :

\({P \over f} = {{{{8,9.10}^{ - 31}}} \over {{{8,0.10}^{ - 16}}}} = {1,1.10^{ - 14}} \Rightarrow P \ll f\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay