Bài 22.6 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Hạt electron, có vận tốc đầu v0= 0, đư... DeHocTot.com

Bài 22.6 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Hạt electron, có vận tốc đầu v0= 0, được gia tốc qua hiệu điện thế 400 V. Tiếp sau đó, electrôn chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \)  bay vào miền có từ trường đều với cảm ứng từ   \(\overrightarrow B \) hướng vuông góc với vận tốc  \(\overrightarrow v \) của êlectron. Khi đó, quỹ đạo của electrôn trong từ trường đều là đường tròn bán kính 7,0 cm. Electron có điện tích -e = -1,6.10-19 C và khối lượng m = 9,1.10-31 kg. Xác định độ lớn của cảm ứng từ c .

Trả lời:

Sau khi được gia tốc qua hiệu điện thế U = 400 V. vận tốc của electrôn tính theo công thức:

\({{m{v^2}} \over 2} = eU \Rightarrow v = \sqrt {{{2eU} \over m}} \)

 

Electron chuyển đông theo quỹ đao tròn bán kính  \(R = {{mv} \over {|q|B}}\) nên ta suy ra :

\(B = {{mv} \over {{\rm{eR}}}} = {1 \over R}.\sqrt {{{2mU} \over e}} \)

 

Thay số, ta tìm được :

\(B = {1 \over {{{7,0.10}^{ - 2}}}}.\sqrt {{{{{2.9,1.10}^{ - 31}}.400} \over {{{1,6.10}^{ - 19}}}}} \approx {0,96.10^{ - 3}}T\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay