Bài 22.8 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 22.8 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Chùm hạt a có vận tốc đầu v0 = 0, được giạ tốc qua hiệu điện thế 1,0.106 V, bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-3T. Vận tốc của mỗi hạt a đều hướng vuông góc với các đường sức từ. Hạt a là hạt nhân heli (\({}_2^4He\)) có điện tích q= 3,2.10-19 C và khối lượng m = 6,642.10-27 kg. Xác định lực Lo-ren-xơ do từ trường tác dụng lên mỗi hạt α.

Trả lời:

Sau khi được gia tốc qua hiệu điện thế U= 1,0.106 V, vận tốc của mỗi hạt α tính theo công thức :

\({{m{v^2}} \over 2} = qU \Rightarrow v = \sqrt {{{2qU} \over m}} \) 

Thay số, ta có

\(v = \sqrt {{{{{2.3,2.10}^{ - 19}}{{.1,0.10}^6}} \over {{{6,642.10}^{ - 27}}}}} = {9,8.10^6}m/s\)

 Áp dụng công thức tính lực Lo – ren – xơ f = qvB ta tìm được:

f = qvB = 3,2.10-19.9,8.106.1,5.10-3 = 4,7.10-15Nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay