Bài 23.5 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Xác định từ thông qua mặt phẳng diện ... DeHocTot.com

Bài 23.5 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Xác định từ thông qua mặt phẳng diện tích 20 cm2đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) hợp với mặt phẳng một góc 30° và có độ lớn là 1,2T. Xác định từ thông qua mặt phẳng này.

A. 2,0.10-3 Wb                 B. 1,2.10-3Wb          

C. 12.10-5 Wb                  D. 2,0.10-5Wb

Trả lời:

Đáp án B

Khi vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \)  hợp với mặt phẳng một góc 30° thì góc giữa vectơ này hợp với vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow n \) của mặt phẳng sẽ là α = 60°. Áp dụng công thức tính từ thông : \(\Phi \) = BScosα = BS cos60° , ta tìm được :

\(\Phi = {1,2.20.10^{ - 4}}.0,50 = {1,2.10^{ - 3}}{\rm{W}}b\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay