Bài 23.6 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I ... DeHocTot.com

Bài 23.6 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I được đặt song song và cách đều hai cạnh đối diện MN và PQ của một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ. Xác định từ thông do từ trường của dòng điện I gửi qua mặt của khung dây dẫn MNPQ.

Trả lời:

Các đường sức của từ trường \(\overrightarrow B \) tạo bởi dòng điện I là các vòng tròn nằm vuông góc với dây dẫn thẳng tại tâm O của chúng. Mỗi đường sức từ đi qua mặt khung dây dẫn MNPQ hai lần: một lần đi vào tại điểm C hợp với pháp tuyến \(\overrightarrow B \) mộtgóc α < 90° ứng với từ thông \(\Phi\)C > 0, một lần đi ra tại điểm D hợp với pháp tuyến  \(\overrightarrow n \) một góc α > 90° ứng với từ thông  \(\Phi\)D < 0 (Hình 23.1G). Do đó, tổng từ thông của mỗi đường sức từ gửi qua khung MNPQ có trị số :

 \(\Phi\)=  \(\Phi\)C +  \(\Phi\)D = 0. Từ đó suy ra từ thông

Tổng hợp của các đường sức từ trường   \(\overrightarrow B \) tạo bởi dòng điện I trong dây dẫn thẳng gửi qua khung dây dẫn MNPQ cũng bằng không.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay