Bài 24.1, 24.2 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 24.1. Câu nào dưới đây nói về suất đi... DeHocTot.com

Bài 24.1, 24.2 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


24.1. Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?

A. Là suất điện động trong mạch kín khi từ thông qua mạch kín biến thiên.

B. Là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

C. Là suất điện động có độ lớn không đổi và tuân theo định luật Ôm toàn mạch.

D. Là suất điện động có độ lớn tuân theo định luật Fa-ra-đây và có chiều phù hợp với định luật Len-xơ.

Trả lời:

Đáp án C

24.2. Công thức nào dưới đây biểu diễn đúng và đủ định luật Fa-ra-đây về suất điện động cảm ứng ec , với   là độ biến thiên từ thông qua mạch kín trong khoảng thời gian Δt?

A. \({e_c} = {{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}\)  

B. \({e_c} = - {{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}\)        

C. \({e_c} = \left| {{{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}} \right|\)            

D. \({e_c} = - \left| {{{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}} \right|\)

Trả lời:

Đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay