Bài 24.3 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một thanh kim loại dài 10 cm chuyển động... DeHocTot.com

Bài 24.3 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một thanh kim loại dài 10 cm chuyển động với vận tốc 15 m/s theo phương vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ 100 mT. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng trong thanh kim loại này.

A. 0,15V         B. 2,5V           C. 1,5V           D. 4,5V

Trả lời:

Sau khoảng thời gianΔt, thanh kim loại có độ dài chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \) theo phương vuông góc với các đường sức của một từ trường có cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) , quét được diện tích ΔS = IvΔt. Khi đó từ thông qua diện tích quét ΔS bằng :

\(\Delta \Phi = B\Delta S = B\ell v\Delta t\) 

Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây

\(\left| {{e_c}} \right| = \left| {{{\Delta\Phi}\over{\Delta t}}}\right|\), ta xác định được suất điện động cảm ứng trong thanh kim loại :

|ec| = Blv = 100.10-3. 10.10-2.15 = 0,15 V

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay