Bài 24.4 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một cuộn dây dẫn dẹt có đường kính ... DeHocTot.com

Bài 24.4 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một cuộn dây dẫn dẹt có đường kính 10 cm gồm 500 vòng dây được đặt trong từ trường. Xác định suất điện động cảm ứng trong cuộn dây dẫn này, nếu độ lớn của cảm ứng từ tăng từ 0 đến 2,0 T trong khoảng thời gian 0,10 s.

A. 7,5V                       B. 78,5 mV                

C. 78,5V                     D. 6,75V

Trả lời:

Mỗi vòng của cuộn dây dẫn có diện tích :

 \(S = {{\pi {d^2}} \over 4} = {{3,14.{{(10)}^2}} \over 4} = 78,5c{m^2}\)

Trong thời gian Δt, từ thông qua cuộn dây dẫn biến thiên một lượng :

\(\Delta \Phi = NB\Delta S\)

Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây, ta xác định được độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn :

\(\left| {{e_c}} \right| = \left| {{{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}} \right| = {{{{500.2,0.78,5.10}^{ - 4}}} \over {0,10}} = 78,5V\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay