Bài 25.10* trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một mạch điện gồm một nguồn điện c... DeHocTot.com

Bài 25.10* trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 90 V và điện trở trong không đáng kể mắc nối tiếp với một cuộn dây dãn có độ tự cả 50 mH và một điện trở 20Ω. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện chạy trong mạch tại thời điểm :

a) Khi dòng điện i trong mạch có cường độ I0 = 0.

b) Khi dòng điện i trong mạch có cường độ I = 2,0 A.

Trả lời:

Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch: E + etc = (R + r)i

Vì r = 0 nên ta có 

\(E - L{{\Delta i} \over {\Delta t}} = Ri\)

Từ đó suy ra tốc độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch:

a) Khi i = I0= 0:

\({{\Delta i} \over {\Delta t}} = {E \over L} = {{90} \over {{{50.10}^{ - 3}}}} = {1,8.10^3}A/s\)

b) Khi i = I= 2A:  

\({{\Delta i} \over {\Delta t}} = {{E - RI} \over L} = {{90 - 20.2,0} \over {{{50.10}^{ - 3}}}} = {1,0.10^3}A/s\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay