Bài 26.1 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với ... DeHocTot.com

Bài 26.1 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng

  1. Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khi
  2. Mọi môi trường trong suốt đều có
  3. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là
  4. Định luật khúc xạ viết thành n1 sin i = n2 sin r có dạng

 

a)   chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

b)   ánh sáng truyền vào môi trường chiết quang kém hơn.

c)    chiết suất tuyệt đối lớn hơn 1.

d)   một số không đổi.

e) một định luật bảo toàn

Trả lời:

1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – ede-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay