Bài 26.10 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 26.10 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một dải sáng đơn sắc song song chiếu tới mặt chất lỏng với góc tới i. Chất lỏng có chiết suất n. Dải sáng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với mặt chất lỏng. Bề rộng của dải sáng trong không khí là d.

Lập biểu thức bề rộng đ của dải sáng trong chất lỏng theo n, i, d.

 

Trả lời:

Ta có (HÌnh 26.2G):

d = IJcosi; d’ = Ijcosr

Suy ra: \(d' = {{{\rm{cosr}}} \over {{\rm{cosi}}}}d\)

 Nhưng:

\({\mathop{\rm cosr}\nolimits} = \sqrt {1 - {{\sin }^2}r} = \sqrt {1 - {{{{\sin }^2}i} \over {n{}^2}}} = {{\sqrt {{n^2} - {{\sin }^2}i} } \over {n\cos i}}d\)

 Do đó:

\({\rm{d}}' = {{\sqrt {{n^2} - {{\sin }^2}i} } \over {n\cos i}}d\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay