Bài 26.2, 26.3 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 26.2, 26.3 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


26.2. Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng như Hình 26.l, nhưng quên ghi chiều truyền. (Các) tia nào kể sau có thể là tia khúc xạ ?

A. IR1                  B. IR2.

C. IR3.                 D. IR1 hoặc IR3. .

Trả lời:

Đáp án A

26.3. Tiếp theo Câu 26.2, vẫn với các giả thiết đã cho, tia nào là tia phản xạ ?

A. IR3.                 B. IR2.      C. IR1      D. Không có tia nào.

Trả lời:

Đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay