Bài 26.8 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có t... DeHocTot.com

Bài 26.8 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới i = 60° ; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 45°; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 30°. Hỏi nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới i thì góc khúc xạ là bao nhiêu ?

Trả lời:

Theo đề ra: n1sin600 = n2sin450 = n3sin300

Ta phải tìm r3 nghiệm đúng phương trình: n2sin600 = n3sinr3

\(\eqalign{
& \Rightarrow {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_3} = {{{n_2}} \over {{n_3}}}\sin {60^0} = {{\sin {{30}^0}} \over {\sin {{45}^0}}}.\sin {60^0} \cr
& \Rightarrow {r_3} \approx {38^0} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay