Bài 26.9 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một cái máng nước sâu 30 cm, rộng 40 cm ... DeHocTot.com

Bài 26.9 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một cái máng nước sâu 30 cm, rộng 40 cm có hai thành bên thẳng đứng. Đúng lúc máng cạn nước thì có bóng râm của thành A kéo dài tới đúng chân thành B đối diện (Hình 26.2). Người ta đổ nước vào máng đến một độ cao h thì bóng của thành A ngắn bớt đi 7 cm so với trước. Biết chiết suất của nước là n = 4/3. Hãy tính h và vẽ tia sáng giới hạn bóng râm của thành máng khi có nước.

 

Trả lời:

CC’ = 7cm

--> HC – HC’ = h(tani – tanr) = 7cm (Hình 26.1G).

\(\eqalign{
& \tan i = {4 \over 3};{\mathop{\rm t}\nolimits} {\rm{anr}} = {{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inr}}} \over {{\rm{cosr}}}};{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inr}} = {{\sin i} \over n} = {3 \over 5} \cr
& {\rm{cosr = }}\sqrt {1 - {{\sin }^2}r} = {4 \over 5};{\mathop{\rm t}\nolimits} {\rm{anr}} = {3 \over 4} \cr} \)

 Do đó:

\(h\left( {{4 \over 3} - {3 \over 4}} \right) = 7cm \Rightarrow h = 12cm\)

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay