Bài 27.7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùn... DeHocTot.com

Bài 27.7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (ì) vào (2) thì góc khúc xạ là 30°, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45°.

a) Hai môi trường (2) và (3) thì môi trường nào chiết quang hơn ?

b) Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa (2) và (3).

Trả lời:

a)  

\(\eqalign{
& {n_1}\sin i = {n_2}\sin {30^0} = {n_3}\sin {45^0} \cr
& \Rightarrow {{{n_2}} \over {{n_3}}} = {{\sin {{45}^0}} \over {\sin {{30}^0}}} \cr} \)

 (2) chiết quang hơn (3)

b)   \(\sin {i_{gh}} = {{\sin {{30}^0}} \over {\sin {{45}^0}}} = {1 \over {\sqrt 2 }} \Rightarrow {i_{gh}} = {45^0}\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay