Bài 28.1, 28.1 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 28.1. Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái ... DeHocTot.com

Bài 28.1, 28.1 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


28.1. Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải. (Các kí hiệu có ý nghĩa như ở bài học).

1. Góc lệch của tia sáng tạo bởi lăng kính trong trường hợp tổng quát có biểu thức:

2. Góc tới r2 ở mặt thứ hai của lăng kính có dạng

3. Trong mọi trường hợp, tổng các góc r1 và r2 bên trong lăng kính có giá trị luôn không đổi là

4. Trong trường hợp góc tới và góc chiết quang nhỏ thì góc tới ở mặt thứ nhất và góc ló ở mặt thứ hai có thể tính theo biểu thức có dạng:

a) A

 

b ) (n – 1)A

 

c) nr

 

d) i1 + i2 – A

 

e) A – r1

 Trả lời:

1 - d;  2-e;   3-a;  4-c.

28.2. Một lăng kính trong suốt có tiết diện thẳng là tam giác vuông như Hình 28.1. Góc chiết quang A của lăng kính có giá trị nào ?

A. 300            B. 600

C. 900            D. A, B, C đều đúng tùy đường truyền tia sáng.

Trả lời:

Đáp án Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay