Bài 29.14 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 1/2... DeHocTot.com

Bài 29.14 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 1/2 vật thật và cách vật 10 cm.

a) Tính tiêu cự của thấu kính.

b) Vẽ đường đi của một chùm tia sáng minh hoạ sự tạo ảnh.

Trả lời:

a) Tiêu cự:

Vật thật có ảnh ảo --> k = -d’/d = ½; d’ = -d/2.

Theo đề ra: d + d’ = 10cm

-->  d = 20cm; d’ = -10cm

\(f = \frac{{{\rm{dd}}'}}{{d + d'}} = - 20cm\)

b) Đường truyền của chùm tia sáng

Xem Hình 29.4Gde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay