Bài 29.15 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Vật phẳng nhỏ AB đặt trước và song so... DeHocTot.com

Bài 29.15 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Vật phẳng nhỏ AB đặt trước và song song với một màn, cách màn khoảng L. Đặt một thấu kính hội tụ giữa vật và màn, song song với vật  sao cho điểm A của vật ở trên trục chính. Ta tìm được hai vị trí O1;  O2 của thấu kính tạo ảnh rõ nét của vật trên màn, ảnh này gấp k lần ảnh kia.

Tính tiêu cự của thấu kính.

Áp dụng bằng số : L = 100 cm ; k = 2,25

Trả lời:

Theo giả thiết: d2 = d1’; d2’ = d1;   \(\frac{{\overline {{A_2}'{B_2}'} }}{{\overline {{A_1}'{B_1}'} }} = \frac{{{k_2}}}{{{k_1}}} = k\)

Suy ra:  \({\left( {\frac{{{d_1}}}{{{d_1}'}}} \right)^2} = k \Rightarrow \frac{{{d_1}}}{{{d_1}'}} = \sqrt k \)

Do đó:  

\(\begin{array}{l}
\frac{{{d_1}}}{{\sqrt k }} = \frac{{{d_1}'}}{1} = \frac{L}{{1 + \sqrt k }} \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{{1 + \sqrt k }}{L} + \frac{{1 + \sqrt k }}{{L\sqrt k }}\\
f = \frac{{L\sqrt k }}{{{{(1 + \sqrt k )}^2}}}
\end{array}\)

Áp dụng bằng số: f = 24cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay