Bài 29.17* trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là... DeHocTot.com

Bài 29.17* trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thật trên trục chính cách thấu kính 10 cm, A’ là ảnh của A.

a) Tính khoảng cách AA’. Chứng tỏ rằng đây là khoảng cách ngắn nhất từ A tới ảnh thật của nó tại bởi thấu kính.

b) Giữ vật cố định và tịnh tiến thấu kính theo một chiều nhất định. Ảnh chuyển động ra sao?

Trả lời:

a) d = 2f --> d’ = 2f, AA’ = d + d’ = 4f = 40cm (Hình 29.5G)

Tổng quát với vật thật và ảnh thật:

\(AA' = d + d' \ge 2\sqrt {{\rm{dd}}'} \Rightarrow \sqrt {d + d'} \ge 2\sqrt {\frac{{{\rm{dd}}'}}{{d + d'}}} = 2\sqrt f \)

AA’ ≥ 4f hay AA’min = 4f

b) – Tịnh tiến O ra xa A:

vật ở ngoài OF: A’ thật. Vì ban đầu AA’min nên sau đó AA’ tăng. Vậy A’ rời xa A.

- Tịnh tiến O tới gần A:

Ta phân biệt:

+ A ngoài OF: A’ rời xa A.

+ A ≡F: A’ tiến tới ∞ (thật rồi tức thì chuyển sang ảo).

+ A trong OF: A’ ảo tiến về A.

+ A ≡ O: A’ ≡ O.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay